top of page

01

KURUMSAL KOÇLUK

Yönetici Koçluğu                 Takım Koçluğu

02

DEĞERLENDİRME MERKEZİ UYGULAMALARI

İşe alım ve yetenek yönetiminde “doğru işe doğru insan” yaklaşımı ile kariyer planlama süreci için ölçülebilir, tutarlı ve sağlam veriler sunan bir uygulamadır.

03

GELİŞİM İHTİYAÇ ANALİZİ

Bireylerin ve organizasyonların neye ihtiyaç duyduklarını anlamak gelişim planlarının başlangıcıdır.

04

YETKİNLİK GELİŞİM PROGRAMI

Organizasyonun yapısına uygun yetkinliklerin tespitinden başlayarak, organizasyonda çalışan bireylerin bu yetkinliklerin gelişimi sürecinde mükemmel uyumu yakalamak için hazırlanmış bir programdır.

05

YETENEK YÖNETİMİ PROGRAMI

Organizasyonda işe alım sürecinden başlayarak tüm çalışanların potansiyel ve performansının geliştirilmesi ve yönetilmesi ile adil, güvenilir, bağlılığı artıran kariyer planlama süreci de dahil olmak üzere hazırlanmış bir gelişim programıdır.

06

LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMI

21. yüzyılda Bireyleri hedeflerine ortak eden, motivasyonlarını arttıran, önlerini açan ve her alanda model olan liderler yetiştiren organizasyonlar ön plana çıkmaktadır. Bu program kurum kültürüne uygun ihtiyaca yönelik, yetkin liderler yetiştirir.

07

YENİ MEZUN GELİŞİM PROGRAMI

Bu program yeni mezunları organizasyonun beklentilerine uygun olarak kısa sürede şirkete uyum ve gelişimini sağlamak için oluşturulmuştur.​

08

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Organizasyonlarda sistem ve süreçlerin kurulmasında konusunda uzman ekip ile çalışmak organizasyonun gelişime büyük ölçüde katkı sağlar.

bottom of page