top of page
Değerlendirme Merkezi Uygulamaları;

SHERPA GELISIM

Değerlendirme Merkezi uygulamaları, son yıllarda, yeni işe alımlarda adaylar arasında seçim yapabilmek ya da terfi edilecek bir üst pozisyon için yeterliliği ölçmek için kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Uygulama kapsamında birkaç uzmanın katılımıyla testler ve görevler belirlenir. Aşama aşama gerçekleştirilen testlerin ardından adayın işe ya da yeni göreve olan uygunluğu puanlanır.

Sherpa Gelişim kurumların yetenek yönetimi süreçlerinde değerlendirme merkezi uygulamalarını kullanarak doğru işe doğru insan yerleştirilmesini amaçlar. Kişilere ve yönetime yapılan geribildirim raporları ile kariyer planlama sürecine sağlam veriler sunar.

bottom of page