top of page
İş Hayatında Koçluk Becerileri

SHERPA GELISIM

Koçluk bireylerin hem özel hem de iş hayatlarında kendilerinin farkında olup, fark yaratabilmelerini sağlayan güçlü bir yetkinliktir. İş hayatında bu becerileri kullanmak aynı anda birden fazla yetkinliğe sahip olmak anlamına gelir. Koçluk becerisi olan kişiler özellikle iletişimde, problem çözme ve çatışma yönetiminde fark yaratırlar. Günümüzde koçluk becerisi lider olma yolunda en önemli becerilerden biri haline gelmiştir. Artık ne yapacağını göstererek geliştiren lider değil, soru sorarak geliştiren lider fark yaratmaktadır. 

Sherpa Gelişim’in hazırladığı bu özel programda kişiler önce kendilerini tanıyacak, keşfedecek sonra iş hayatında koçluk becerisine sahip olabilmek için gereken yetkinlikleri öğrenip deneyimleyecekler. 

Program katılımcıları için 1 ay sonra online koçluk seansı yapılarak program sonrasındaki değişimleri birlikte takip edeceğiz.

24 hour access

Fully Equiped

Up to 15 Number

of People

bottom of page