top of page
Kurumsal Koçluk;

SHERPA GELISIM

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yönetici koçluğu, kurumda yönetici olarak çalışan kişilerin potansiyellerini artırmak amacıyla onlara yol arkadaşlığı yapmaktır. Farklı düşünce ve fikirleri sesli düşünmesine alan açtığı ve odaklı düşünme sağladığı için yaratıcılık süreçlerini destekler. Kişinin bilinç dışı alanda bildiği ama o an farkında olamadığı pek çok şeyi fark edebilmesini sağlar.

Kurumsal koçluk süreci; koç, yönetici ve koçluk alacak kişinin bir araya gelerek bir ön çalışma yapması, koçluk çerçevesini belirlemesi ile başlar. Kurum kişiden beklentilerini, bu koçluk sürecinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyarken, koçluk alacak kişinin de bunları kabul ve onayı gerekir. Bu çerçevede ölçüm kriterlerine yönelik kullanılacak yöntemler ve yaklaşımlar belirlenerek koçluğa başlanır. Bir kurumsal koçluk süreci 8-12 görüşme ile gerçekleşir. Koçluk uzun süreli veya sürekli de olabilir. Bu süreçte, kişinin gelişimini destekleyecek pek çok yöntem ve araç kullanılır.

Koçluk, diğer özel alanlarda olduğu gibi kurumsal dünyada da tamamen gizlilik içerdiğinden, koçluk görüşmeleri içeriğine ilişkin herhangi bir paylaşım söz konusu olmaz. Koç, süreçle ilgili geri bildirimleri paylaşır ve koçluk alan kişi kendi hedeflerinin değerlendirilmesiyle kendisi tarafından veya koçla birlikte hazırladığı raporları yönetimine sunar.

TAKIM KOÇLUĞU

Takım koçluğu; öncelikle bir takımın “yüksek performanslı” bir takıma dönüştürülmesinde, takım ortak değerleri ve büyük resminin fark edilmesinde ve buradan hareketle takım içerisinde sinerji yaratacak ortak dilin oluşmasına yönelik oldukça destekleyici bir süreçtir.

Herhangi bir takımın özellikle yaratıcılık, proje geliştirme veya bir projeyi sürdürme aşamalarında dışarıdan bir takım koçu desteği sağlanması projenin başarısını artıracağı gibi, takımın ve bireylerin motivasyon, gelişim ve farkındalıklarını da maksimum seviyede destekler.

bottom of page