top of page
Mentörlük Güvenilir Bir Rehberdir;

SHERPA GELISIM

Mentörlük, belirli bir deneyim, bilgi birikimi, beceri veya uzmanlığa sahip bir kişinin, bir başkasının kişisel ya da mesleki anlamda gelişimini ele alınan konularla bağlantılı tavsiyeler vererek, yol göstererek ve bilgilendirerek katkıda bulunması, diğer deyişle akıl hocalığı yapmasıdır.

Mentör, Daha önce yürüdüğü yoldan hareketle, o yolu yeni yürüyecek olan kişiyle, o yol ve yolculukla ilgili deneyimini ve bilgisini paylaşan, eğitim veren, yol gösteren, rol model olan ve o kişinin o alanda kendi geçtiği yolu ve yöntemleri oluşturmasını destekleyen kişidir.

Mentör güvenilir bir rehberdir.

İş hayatına yeni katılacak, hedeflerini henüz belirlememiş gençlerin yol göstericisi rolünü üstlenen mentörlere ihtiyaç günden güne artmaktadır. Mesleki eğitim sürecini kısaltmak ve bu süreci en az hatayla atlatmak isteyenlerin mentörlük hizmeti almayı düşünmeleri gerekmektedir.

Sherpa Gelişim insan kaynakları yönetiminde tüm süreçlerde mesleğine yeni başlayanlar için veya herhangi bir süreçte yeni olan uzmanlar için mentörlük desteği sağlanmaktadır.

 

"Kendine usta diyebilmen için; önce ustanı geçeceksin sonra seni geçecek bir çırak yetiştireceksin.” Japon Atasözü

bottom of page