top of page

Kurum İçi Koçluk Uygulamaları

Güncelleme tarihi: 9 Oca 2021


Günümüzde kurumların, kurum içi koçlukla ilgili daha fazla ilgilenmeye başladıklarını gözlemliyorum. Koçluğun artık faydası bilinen bir meslek haline gelmesi, dışarıdan koçluk hizmeti aldıktan sonra çalışanların performansının artması ve işlerin büyümesi başta gelen sebeplerden sayılabilir. Kurum içi ve kurumlar arası rekabetin artması ve güçlü lider sayısının azlığı koçluğa olan talebin artmasına yol açmıştır.

Yapılan araştırmalara göre bilişim sektöründen sonra dünyada en hızlı gelişen sektörlerden birisi koçluk sektörü. Bu doğrultuda kurumlar önce faydalarını öğreniyor ve sonrasında kurum dışından alınan hizmet ile bu kazancı görüyor, kazancı gördükten sonra kurum içinde de geliştirilebileceği inancı oluşuyor.

Pandemi döneminde görüştüğümüz firmaların neredeyse yarısının bu hizmeti kurum içinde yapmak üzere çalışmalara başladıklarını söyleyebilirim.

Peki ne faydası var kurum içi koçluğun?

Öncelikle kurumlarda çift yönlü kazanç sağlıyor. Bu kazancın birincisi kişinin performansının gelişmesi, ikincisi de kurumun karlılığının ve itibarının artması yönündedir. Koçluk kişinin performansını geliştiriyor, içsel motivasyon kaynaklarını bulmasını sağlıyor ve kişiye bir yol haritası çizdiriyor. Ekip uyumunu ve dayanışmayı artırıyor, şirket içi iletişimi güçlendiriyor. Takımlardaki bireyler sorunları kişisel almaktan uzaklaşıyor. Çatışmanın olabileceğini, önemli olan şirketin faydasına bu konuyu nasıl çözeceklerine odaklanıyorlar. Potansiyellerini görüp açığa çıkarmak için harekete geçiyorlar. İç rekabetten çok artık dış rekabete odaklı olarak planlama yapıyorlar.

Koçluk, öğrenmenin tüm adımlarını kapsaması ve bireyin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, kendisine özel bir süreç olması sayesinde tüm bu kazanımları sağlıyor.

Yönetici koçluğunun iş sonuçları üzerinde etkisine bakıldığında, Fortune 1000 şirketlerinde 100 yönetici ile yapılan çalışmada kurum verimlilikleri, kalitesi, becerileri ve gelirlerinde önemli artış kaydedilmiş, yöneticilerin de birebir performanslarında gözle görülür iyileşmeler gözlemlenmiştir. Koçluk yatırımının geri dönüşü ise 6 kat olduğu tespit edilmiştir.


Şirketler kurum içi koçluğa nasıl adım atabilirler?

Kurum içinden bazı kişileri kurum içi koçluk programı ile koç olarak yetiştirebilirler. Avantajlarına bakacak olursak, düşük maliyet, çift yönlü gelişim, koçun kurum hakkında bilgisi, hızlı ve esnek bir süreç olmasını sayabiliriz.

Dezavantajları ise rol ve sorumluluk karmaşası yaratabilir. Bu süreçte koçun rolleri iyice tanımlanır ve sistem üzerinden yapılandırılmış bir şekilde başlanır ise bu dezavantaj ortadan kaldırılabilir. Bilgi paylaşımı ve gizlilik çok önemlidir. Bu süreçte çalışanlar kurum içinden bir kişi ile bazı bilgileri paylaşmak istemeyebilirler. İlk aşamada yani sürecin kurulum aşamasında koçluk, doğru kişilerce, mümkünse şirket dışından doğru danışmanlar ve koç süpervizörleri ile anlatıldığında, bu dezavantajın etkisi de azaltılabilir.


Kurum içi koçlukta en çok çalışılan konular ise genelde şirkette en çok yaşanan sorunlardır. Çatışma yönetimi, performans yönetimi, çalışan bağlılığı, ekip yönetimi, takım çalışması, rotasyon süreçleri, kariyer sıkışması gibi konular başta gelen konulardandır. Beceri geliştirme, değişim, oryantasyon programlarında kurum içi koçluğu yer verilir.


Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Koçluk isteğe bağlı alınmalıdır. Süreç için uygun prosedürler ve akış oluşturulmalı, her şey açık, net ve yapılandırılmış olmalıdır. Koç seçiminde koçluk yetkinliklerine ve şirkette gerekli olan yetkinliklere sahip olan kişiler tercih edilmelidir. Koçlar için sürekli bir gelişim programı olmalı ve fırsatları değerlendirebilmelilerdir. Gizlilik çok önemlidir. Bunun da mutlaka yazılı anlaşmalarla yapılması gereklidir. Koçluk alan kişi koçunu kendi seçebiliyorsa uyum ve ahenk gerçekleşir.


Çalışanlarını koç olarak yetiştiren kurumlar, öğrenen organizasyon olma yolunda hedeflerine yaklaşırlar. İnsan gücüne yatırım yapmak, kişileri de kuruma bağlar. Yapılan araştırmalar, şirketten ayrılma sebeplerinde kariyer imkânı, kişisel gelişim ve iş tatminin ön sıralarda geldiğini göstermektedir. Bu doğrultuda kurum içi koçluğu deneyimleyen kurumlar, önümüzdeki yıllarda sonuçlara etkisini göreceklerdir.

Siz de bu etkileri görmek adına, çalışanlarınız için koçluğu deneyimlemek ister misiniz?


Bize bu konu ile ilgili info@sherpagelisim.com adresinden ulaşabilirsiniz.


Sağlıklı ve koçluk dolu günler...

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page